La barunissa di Carini

Musica di G. Prestigiacomo
Testi di F. Cusumano
INTRODUZIONE

Du ‘ razza aperti sunnu sti muntagli
pi strinciri nta lu pettu lu megghiu ciuri
chi si isa ntra lu virti di sti campagni
pi vasari lu suli o nutricari amuri.

Di Carini stu vecchiu casteddu mori
chiancennu ancora Carini li so mura
e nt’ogni so petra comu nto nostru cori
la storia resta scritta di la nostra signora.

E tu casteddu moriri la viristi
dicci quali foru l’ ultimi so paroli :
“Cani canirisi “ sicuru nun sintisti :
nun è veru , a tutti ancora idda voli.

Ed è picchistu ca vogghiu cantari
lu distinu amaru di la barunissa
ca lu so corpu nterra vosi lassari
picchì ncelu la vita la vita nun è la stissa.